ประวัติส่วนตัว

Biography

นายบุณยวัฒน์ (บุญช่วย) ภู่จีนาพันธุ์

การศึกษา

รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช (มสธ) view image

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) view image

ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บี.พี. คอนสตรัคชั่น แอนด์ คอนเซาท์แทนท์ จำกัด

ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดิ เอมไพร์ เชียงใหม่ (2552) จำกัด

ประธานที่ปรึกษา บริษัท เค.พี. เรียลเอสเตท เมเนจเมนท์ จำกัด

ประวัติการทำงาน

Work Experience

• ด้านธุรกิจ

2514 - 2519 ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เฉลิมไทย จ.นครราชสีมา view image

2519 – 2529 ผู้ช่วยหุ้นส่วนผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งเรืองทรายงามเชียงใหม่

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรายงามก่อสร้าง จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรายงามปิโตรเลียม จำกัด

• ด้านสื่อสารมวลชน

2524 – 2527 ผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ ข่าวสยาม

• ด้านการเมืองระดับท้องถิ่น

2531 – 2532 สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมัยแรก (เลือกตั้งแทนตำแหน่งว่าง)

2532 – 2534 สมาชิกสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่สอง

2531 – 2532 รองประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมัยแรก

2532 – 2533 รองประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่สอง view image

2533 – 2534 รองประธานสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่สาม view image

• ด้านการเมืองระดับประเทศ

2535 – 2538 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยแรก view image

2538 - 2539 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่สอง

2539 - 2543 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ สมัยที่สาม view image

• ด้านกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร

2535 – 2538 โฆษกคณะกรรมาธิการการกีฬา

2538 – 2539 รองประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2539 – 2543 รองประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา

• ด้านข้าราชการการเมือง

2537 – 2538 เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายปัญจะ เกสรทอง)

2540 – 2540 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พล.ต.ต. วุฒิ สุโกศล)

2541 – 2544 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) view image

• ด้านกิจกรรมนักศึกษา

2543 ประธานนักศึกษารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2547 ประธานนักศึกษารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2547 ประธานเครือข่ายนักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ นิด้าทั่วประเทศ

• เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

2538 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย view image

2541 ประถมาภรณ์ช้างเผือก view image

รูปภาพ

Images

Portrait

Family

works

ติดต่อ

Contact Us

ที่อยู่

บริษัท บี.พี.คอนสตรัคชั่นแอนด์คอนซัลแทนท์ จำกัด

239 ม.3 บ้านท้าวบุญเรือง ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230


Email & Phone

boon2495@hotmail.com

081-7162548


Office

053-274888